GDPR

I och med den nya europeiska lagen om dataskydd som trädde i kraft 25.5.2018 behöver vi få skriftligt samtycke av dig som medlem i Grönvita fans r.f. för att få skicka dig medlemsbrev. Vänligen ge oss ditt samtycke att skicka dig föreningens medlemsbrev. Ifall du väljer “nej” och inte vill ha medlemsbrev från oss så raderas dina kontaktuppgifter, förutom namn, från medlemsregistret. Du har alltid möjlighet att ändra ditt samtycke genom att kontakta oss.

Enligt Föreningslagen ska en förening ha register på medlemmarnas fullständiga namn och hemort. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503#a503-1989. För att kunna skicka ut medlemsbrev med information om föreningen och den årliga medlemsavgiften, registrerar vi också e-postadress eller på våra medlemmar. Våra medlemmars personliga uppgifter delas inte med tredje part.